• Eylül 21, 2023

Ali Şir Nevâi

  • Home
  • ALİ ŞİR NEVÂİ

ALİ ŞİR NEVÂİ

ALİ ŞİR NEVÂİ ŞİİRLERİ Key bilig mülkin eylegen teshîr Nîze-i kilk birle ââlem-gîr (Ey bilgi ülkesini büyüleyen, kalem mızrağıyla alemi fetheden;) Çün çikip til salâ-yi nazm salıp Dehr mülkin bu…