• Mart 4, 2024

BÂKİ

BÂKİ

İLK GAZEL Her kaçan gönlüme fikr-i ârız-ı dilber düşer Guyiyâ mir’âta aks-i pertev-i hâver düşer * GAVGALARA SALDIN BENİ Hattım hisabın bil dedin gavgalara saldın beni Zülfüm hayalin kıl dedin…