• Aralık 10, 2023

FERÎDÜDDİN ATTÂR

  • Home
  • FERÎDÜDDİN ATTÂR

FERÎDÜDDİN ATTÂR

Ebû Hâmid Ferîdüddîn Muhammed b. Ebî Bekr İbrâhîm-i Nîsâbûrî (ö. 618/1221) İranlı şair ve mutasavvıf. MANTIKU’T-TAYR/KUŞ DİLİ’NDEN SEÇMELER   Bir ölüyüm ben, yeryüzünde yürüyüp gidiyorum. * Su üstünde bulunan bütün…