• Aralık 10, 2023

FİGANİ

  • Home
  • PARGALI’nı idam ettirdiği şair FİGÂNİ

PARGALI’nı idam ettirdiği şair FİGÂNİ

Beyitler Yaşum merdümlerin çeşmüm dutardı bunca ‘izzetle Yolunda sâyil olmışdur yürirler şimdi zilletle ………. Âh kim dilber sana dil virmiyeydüm kâşki Seng-dilmişsün seni ben sevmeyeydüm kâşki Göreliden gitdi gönlüm mübtelâ…