• Aralık 10, 2023

Kadı Burhanettin

  • Home
  • Kadı Burhanettin

Kadı Burhanettin

KADI BURHANETTİN ŞİİRLERİ GAZEL Hüseynî lâ’lün içün ben kana boyanayum he mi?Gözümün yaşı seyl olsun odına yanayum he mi? Niçe bir kanaya gönlüm nigârâ leblerüniçün,Hele şimdi ele girdi, lebünden kanayum…