• Mart 4, 2024

Nâ’ilî

Nâ’ilî

NÂ’İLÎ GAZELLERİ SÖYLEDÜB NÂZ İLE Söyledüb nâz ile ruhsârını gül gül mi eder Bilmezüz gül mi eder mey seni bülbül mi eder Süsülüb nîm kadeh bâde ile meclisde Yoksa mestâne…