• Mart 4, 2024

Nef’i

Nef’i

Hicviyeleri ile bilinen Nef’î yazdığı hicivlerle dönemin birçok isminin nefretini ve öfkesini üstüne çekti. Nef’i için halk arasında şu sözler söylendiği rivayet edilir: “Nef’î-yî rû-sîyehîn nîydüşünü hep bîldîk Kendî çîngene…