• Mart 4, 2024

Şeyh Galip

ŞEYH GALİP

ŞEYH GALİP Asıl adı Mehmet Es’ad Gâlib’dir. İstanbul’da doğan şairin babası tanınmış mevlevîlerden Mustafa Raşit Efendi’dir. Şeyh Gâlib İlk öğrenimini babasından gören Şeyh Gâlib, değişik hocalardan Arapça ve Farsça öğrenmiş;…